Բարոյագիտության դասավանդման ծրագիր

        

Դասավանդման նպատակներ՝

  1. ՀՀ քաղաքացու ձևավորմանը միտված տեսական ու գործնական աշխատանք;
  2. Մարդու և քաղաքացու հոգևոր բարոյական դաստիարակության իրականացում;
  3. Վարքի նորմերի ու վարվելակարգի կանոնների իմացություն և կիրառում:
  4. Բարոյա – էթիկական գիտելիքների ձեռք բերում: Միջավայրում կողմնորոշվելու և այդ գիտելիքներն ու կարողությունները դրսևորվելու հմտությունների ձևավորում ու զարգացում:

Читать далее

Պատմություն /8-րդ դասարան/

                         

Դասավանդման նպատակներ՝

  1. ՀՀ քաղաքացու ձևավորմանը միտված տեսական ու գործնական աշխատանք;
  2. Սովորողների կողմից իրականության միասնականության և պատմական ժամանակաշրջանների ոչ գծային հերթագայության գաղափարների յուրացում;
  3. Պատմական օրինաչափությունների, նրանց դրսևորման առանձնահատկությունների և պատմական դեր խաղացած էթնոսների յուրահատկությունների իմացություն;
  4. Նախապատրաստություն ավարտական քննություններին:

Читать далее

Ուսումնա – հետազոտական նախագիծ Հայոց պատմությունը Համաշխարհային պատմության համատեքստում VI դասարանի ծրագիր

Ուսումնա – հետազոտական նախագիծ            Հայոց պատմությունը Համաշխարհային    պատմության համատեքստում  VI դասարանի ծրագիր Դասավանդող՝ Հայկազ Մարգարյան Դասավանդման նպատակը. Անցյալի իմացության գործնականության ըմբռնում, իսկ միջինից բարձր ներուժ ունեցող սովորողների կողմից դրա կիրառում: Խնդիրներ` ա. Պատմական ժամանակագրության իմացություն բ. Կարևորագույն հասկացությունների սահմանում գ.  Պատմական օրինաչափությունների յուրացում դ. Հայոց պատմական անցյալի առանձնահատկությունների ձևակերպում ե.   Անհատականություն – ժողովուրդ համակարգի բաղկացուցիչների պատմական կշռի ըմբռնում: Դասընթացի ժամաքանակը` 68:                                  Բովանդակություն Читать далее