Ուսուցչին ներկայացվող պահանջները ականավոր մանկավարժների աշխատություններում

Ուսուցչին ներկայացվող պահանջները ականավոր մանկավարժների աշխատություններում

Աճող սերնդի դաստիարակության խնդիրները հաջող իրականացնելու համար մենք պիտի հիշենք, որ.

Առանց հիշողությանչկա պատմություն

Առանց պատմությանչկա մշակույթ

Առանց մշակույթիչկա հոգևոր կյանք

Առանց հոգևոր կյանքիչկա դաստիարակություն

Առանց դաստիարակությանչկա Մարդ

Առանց մարդուչկա Ժողովուրդ

Читать далее